Registrering på dette nettstedet er enkelt. Bare fyll inn feltene under, så setter vi opp din nye konto med en gang.


Kontodetaljer

Profildetaljer

Fornavn (påkrevd)

Dette feltet kan bli sett av: Alle

Etternavn (påkrevd)

Dette feltet kan bli sett av: Alle

Mobil

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg

Hvem kan se dette feltet?
Adresse hjem

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg

Hvem kan se dette feltet?
Postnummer hjem

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg

Hvem kan se dette feltet?
Adresse Rødtangen

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg

Hvem kan se dette feltet?
Postnummer Rødtangen

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg

Hvem kan se dette feltet?
Foreningsmedlem

Kryss av for foreningene du er medlem av.

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg

Assosiert medlem

Kryss av hvilken eller hvilke forening(-er) betalende medlem er registrert som medlem av.

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg

Mobilnummer til betalende medlem i RVV

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg

Mobilnummer til betalende medlem i RB

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg

Mobilnummer til betalende medlem i BH

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg

Mobilnummer til betalende medlem i RKV

Dette feltet kan bli sett av: Kun meg