Båtplass til leie.

En av de aller beste plassene i bryggeanlegget på Rødtangen er til leie fra nå og ut 2023.    Plass 115, 3,5 m bred. Kr. 8500,-

Båtplass til leie

Båtplass 2,5 m