Skulptur i turkis

Hurum Pulp i Rødtangen bedehus 29. juni til 2. juli

Tre kunstnere fra Hurum Pulp byr på årets utstilling i Rødtangen bedehus. Hurum Pulp er et nettverk av profesjonelle kunstnere og kulturutøvere bosatt i Hurum. Det er organisert som en medlemsforening med formål å formidle kunst og kultur. Medlemmene har til sammen solid kompetanse innenfor et bredt spekter av uttrykksformer. Hver enkelt har en utøvende praksis […]

kajakkstativ var 2022

Kajakkstativ på Rødtangen – plasser kan leies

  Det ble sommeren 2020 satt opp kajakkstativ i regi av Oslofjordens friluftsråd ved avfallsskurene på jordet på Rødtangen. Plassene i stativet kan leies slik at man har en fast plass som også er låsbar. Årsleie: Plassleie for medlemmer i Oslofjordens Friluftsråd: kr 500,- pr. år. (Gjelder for en plass) Plassleie for ikke medlemmer: kr […]

5460c4ee5f9847f4076f609166e1ebcc

Motorvei og jernbane truer Rødtangen

Samferdselsdepartementet har bestilt konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Blant de fire gjenværende konseptene utvalget skal innstille på i juni 2014, er broløsninger for motorvei og dobbeltsporet jernbane som kan passere ved Rødtangen.

deb45d333d0414ba3de42155789fdb4a

Tagging, nei takk!

Erik H. Larsen i Nebbaveien har rapportert tagging på veiskilt, søppeldunker og vår alles telefonkiosk på jordet, én av bare ett hundre som fortsatt er i drift i Norge – fordi den er vernet. Slikt vil han ikke ha noe av, og det vil ingen av oss andre heller.