klokketårnet

“Klokketårnet” av Tina Biørn-Lian – Ledige trykk

Rødtangens lokale kunstner, Tina Biørn-Lian, ga i 2012 Rødtangens ikon en spennende kunstnerisk utførelse i form av en kollografi-serie trykket i atten eksemplarer. Ved å gi kr 5.000,- til Rødtangen Klokketårns Venner kan du velge blant trykkene som fortsatt er ledige. Ditt bidrag går til et godt formål og du blir eier av et flott bilde fra en unik fase i tåkeklokkens historie.

Hovedillustrasjonen er et utsnitt av et av trykkene. Du kan se alle i full størrelse i bildegalleriet nedenfor artikkelen.

TRYKKETEKNIKKEN KOLLOGRAFI

Kollografi er en trykketeknikk der man ved oppbygging og rissing i trykkplaten får en spennende overflate med mange muligheter i uttrykket. Ved å dele opp platen kan delene fargesettes ulikt, slik Munch gjorde i en del av sine tresnitt.

EN UNIK FASE I TÅKEKLOKKENS HISTORIE

Tina laget serien som et privat og ideelt bidrag til finansieringen av restaureringen av tårnet, som ble fullført i 2014 – da også med selve klokken tilbake på plass. Siden hun laget trykkene to år før dette, er klokken fortsatt ikke på plass i tårnet. Trykkene har tittelen “Klokketårnet” fordi dette var den vanlige betegnelsen etter at øverste del av tårnet ble revet og klokken fjernet i 1967. Det var unaturlig å bruke det korrekte navnet, Rødtangen tåkeklokke, så lenge selve klokken manglet. I 2012 var prosessen med å få selve klokken tilbake var godt i gang, men det var fortsatt usikkert om dette ville lykkes. Trykkene representerer derfor en spennende og uavklart fase i tårnets historie og bidrar til deres verdi.

FÅ EKSEMPLARER IGJEN

Siden lanseringen er hele elleve av trykkene solgt. Tina har dermed bidratt med en inntekt til Rødtangen Klokketårns Venner på 55 tusen kroner. Til nå.

I bildegalleriet nedenfor kan du se trykkene som fortsatt er til salgs når dette skrives. Ved å trykke i bildene, kan du se dem forstørret. Ved å trykke i sirkelen med piler øverst til høyre i det forstørrede bildet, kan du se dem ytterligere forstørret.

Pris per eksemplar er fortsatt kr 5.000,-. Betal til konto 22401010975. Så snart beløpet er på konto, kan du velge blant trykkene som fortsatt er ledige.