Skulptur i turkis

Hurum Pulp i Rødtangen bedehus 29. juni til 2. juli

Tre kunstnere fra Hurum Pulp byr på årets utstilling i Rødtangen bedehus. Hurum Pulp er et nettverk av profesjonelle kunstnere og kulturutøvere bosatt i Hurum. Det er organisert som en medlemsforening med formål å formidle kunst og kultur. Medlemmene har til sammen solid kompetanse innenfor et bredt spekter av uttrykksformer. Hver enkelt har en utøvende praksis i sine respektive fagfelt. Gjennom formidling og kulturelle aktiviteter ønsker Hurum Pulp å bidra som en miljøskapende faktor i en tid hvor lokal tilknytning og identitet blir stadig viktigere.

Navnet Hurum Pulp spiller på papirmassen som ble laget på den gamle cellulosefabrikken på Tofte, og som et bilde på blandingen av de ulike uttrykkene medlemmene representerer.

Utstillingen er støttet av Asker kommune og omfatter skulptur, trykk og maleri med verker av Trine Wester, Agnes Volent og Hege Bø.

Utstillingen er åpen fra klokken 12.00 til 18.00 hver av dagene.

Prisutdeling

Torsdag 29.6. klokken 12.00 deler Hurum kunstlag ut Dan Anviks minnepris til Trine Wester.

Novelle til lunsj

Lørdag 1.7. klokken 12.00 tar Askerbiblioteket med seg konseptet Novelle til lunsj til Rødtangen; så ta deg en pause fra strandlivet og lytt til høytlesning i kortformat!

Kunstnerne

Trine Wester Copy 2

Trine Wester jobber som billedkunstner og beveger seg i et mangfold av uttrykksformer og medier. Noen klare fellesnevnere er utprøving og utforsking av det estetiske potensialet i møter mellom det fysisk materielle og det digitalt medierte. På denne utstillingen viser hun primært keramiske skulpturer. Arbeidene er skapt gjennom samspill mellom tradisjonelt håndverk og ny teknologi. Skulpturene har alle et organisk uttrykk med referanser til gjenkjennbare ur-former.

Agnes Volent 2 Foto Pal A. Berg 2

Agnes Volent arbeider med figurative skulpturer. – Jeg har mye glede av å gjenskape mennesker og deres uttrykk gjennom kroppen. Første steg i arbeidsprosessen er modellering av forskjellige typer leire som enten blir brent eller videre arbeidet med gips, så støpt i porselen, betong og bronse.  Liker å hente impulser fra naturen og fra kunsthistorien og leter etter noe som har en gjenklang i meg. 

Hege Copy

Hege Bø er animatør og illustratør og jobber med digitaltrykk, tegneserier og maleri i tillegg til audiovisuelle arbeider.

Det blir salg av hjemmelagde godsaker, kaffe, is og brus alle dager.