Oppføringer av Mette Indrehus

Hurum Pulp i Rødtangen bedehus 29. juni til 2. juli

Tre kunstnere fra Hurum Pulp byr på årets utstilling i Rødtangen bedehus. Hurum Pulp er et nettverk av profesjonelle kunstnere og kulturutøvere bosatt i Hurum. Det er organisert som en medlemsforening med formål å formidle kunst og kultur. Medlemmene har til sammen solid kompetanse innenfor et bredt spekter av uttrykksformer. Hver enkelt har en utøvende praksis […]

Nye arkeologiske funn på Rødtangen

Buskerud fylkeskommune ba om utsatt frist for å gi tilbakemelding på forslaget til reguleringsplan for del av Rødtangen, for å kunne gjøre nye arkeologiske undersøkelser. Disse ble utført høsten 2017 og våren 2018. Det ble gjort oppsiktsvekkende mange nye funn av spor både fra steinalderen, bronsealderen og middelalderen. Bildet viser den 5 500 år gamle […]

Wilse på Rødtangen – historiske bilder

I år er det 150 år siden Anders Beer Wilse ble født. Wilse var i sin tid Norges fremste og mest kjente fotograf, også internasjonalt. Han ferierte på Rødtangen innlosjert med sin familie hos Karen Bjørgum i det gamle posthuset (i dag Bryggeveien 6). Hans bidrag til fotodokumentasjonen av gamle Rødtangen er av stor historisk […]