267b1948fa84309bc99f9c0289cabe44

Høststorm

 

Høsten bringer alltid med seg uvær og vind i ulike styrkegrader.  Denne milde stormen sent i fjor høst ble jeg så betatt av at jeg gjorde et video-opptak av den. Jeg synes den er vakker.

For hytteeiere og andre besøkende er Rødtangen først og fremst et sommerparadis, som naturlig er. Sommerfolket har bragt liv og aktivitet til Rødtangen siden langt tilbake på 1800-tallet. De kommer for lys, varme og sommeropplevelser. Den kalde årstiden går de stort sett glipp av.
For oss fastboende er det annerledes. Vi har valgt å bo her fordi vi liker Rødtangen hele året. En nærmest årviss liten høststorm er blant det som fascinerer oss. Opptaket ble gjort senhøstes 2011.
En ting var den milde høststormen, det var også interessant å observere hvordan flytebryggene i den nye marinaen beveget seg i og utlignet for såpass store bølger. De er jo konstruert med sinnrike, fjærende fortøyninger til tunge betonglodd på bunnen, og en storm som dette er godt under deres tålegrense.
Slikt vær er også godt under vår tålegrense som fastboende. Våre forfedre har tross alt foretrukket å bo og leve her på Rødtangen i mer enn 5 500 år …