852967248dd3e6cb3942a1fe6af42945

Kjøp «Klokketårnet» av Tina Biørn-Lian

Rødtangens lokale kunstner, Tina Biørn-Lian, har gitt stedets ikon nummer én, Klokketårnet, en svært spennende kunstnerisk utførelse i form av en kollografi-serie trykket i snaue tjue eksemplarer. Ved å gi kr 5.000,- til Klokketårnets Venner kan du velge blant trykkene som fortsatt er ledige.

Tina Biørn-LianTina Biørn-LianTina Biørn-Lian og hennes mann, Ivar Jørstad, er begge fra Oslo, men valgte å flytte til Nebbaveien 8 på Rødtangen i 1984. Tina har bakgrunn som keramiker fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, faglærer i kunstfag på videregående skole og lokalpolitiker – hun var blant annet varaordfører i Hurum fra 1996 til 2000.

Under en etterutdanning de siste to årene ble interessen for det grafiske uttrykket vekket. Hun elsker kystlinjen her på Rødtangen, det vises tydelig gjennom hennes klokketårnmotiv. Motivet var ikke tilfeldig valgt. Både Tina og Ivar brenner for Rødtangen. Begge har vært viktige miljøfaktorer for Rødtangen gjennom tiår. Ivar sto for restaureringen av Klokketårnet senest i 2011. Som et bidrag til finansieringen av denne restaureringen bestemte Tina seg for å lage dette kollografiet og gi overskuddet til Klokketårnets Venner.
Resultatet er svært vellykket, det er ganske enkelt et godt bilde.

Et kollografi er en trykketeknikk der en ved oppbygging og rissing i trykkplaten får en spennende overflate med mange muligheter i uttrykket. Ved å dele opp platen kan delene fargesettes ulikt, slik Munch gjorde i en del av sine tresnitt.

Tinas venninne, Jeanette Leine fra Holmsbu, er også utdannet bildende kunstner og bidrar med en serie unike tegninger av Klokketårnet, hvorav et eksempel vises. Jeanette Leine er også opprinnelig fra Oslo, men har bodd i Holmsbu de siste 28 årene. Oppdraget med å tegne Klokketårnet tok hun på strak arm som en artig utfordring, og eksperimenterte med uttrykket slik at ingen av tegningene er like.

I bildegalleriet nedenfor kan du se et utvalg av trykkene og tegningene som fortsatt er til salgs når dette skrives. Ved å trykke i bildene, kan du se dem forstørret. Ved å trykke i sirkelen med piler øverst til høyre i det forstørrede bildet, kan du se dem ytterligere forstørret. Du kan se flere motiv ved å henvende deg til Tina på e-post tinabi57@hotmail.com.

Pris per eksemplar er kr 5.000,-. Betal til konto 22401010975. Når pengene er på konto, kan du velge blant bildene som til da ikke er solgt.